Nuon Helianthos werkte van 1996 tot 2003 aan een doorbraak op het gebied van zonne-energie Zij ontwikkelde in samenwerking met de TU Delft een uniek proces voor de productie van flexibele zonnecellen. Door de unieke eigenschappen kunnen deze zonnecellen geleverd worden op een rol en geïntegreerd worden in talloze producten. En dus zelfs gebruikt worden op gebogen ondergronden zoals gevels, daken en geluidswallen. Voor Nuon fotografeerde ik in de destijds nog ‘geheime’ proeffabriek in Arnhem het gehele productieproces.